Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w zakresie polityki społecznej na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się 15 kwietnia 2008 roku (wtorek), o godz. 17:00, w sali nr 2018, na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

 • Artykuł

  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, partnerem projektu „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, zaprasza na spotkanie dotyczące rezultatów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych, regulujących działalność spółdzielni socjalnych. Spotkanie odbędzie się 26 i 27 marca br. w godz. 12:300 - 14:00.

 • Artykuł

  Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Fundacja Bez Względu Na Niepogodę serdecznie zapraszają na konferencję organizowaną w ramach projektu "Inwencja Kobiet" - międzysektorowy system wsparcia dla usamodzielniających się wychowanek domów dziecka i rodzin zastępczych,, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2008 r. (czwartek), o godz. 10.00, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali Renesansowej (piętro VI, wejście od ul. Marszałkowskiej).

 • Artykuł

  Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy poszukuje koordynatorów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Poszukiwani są doświadczeni koordynatorzy projektów (eksperci) oraz osoby prawne (firmy doradcze, fundacje, stowarzyszenia i inne), które posiadają doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów nie-infrastrukturalnych tzw. miękkich.

 • Artykuł

  Spotkanie z osobami, które są ekspertami w Zespołach ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury odbędzie 18 lutego br., w godz. 16:00 - 18:00, w Domu Kultury przy ul. Smolnej 9.