Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Artykuł

  Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2008 – 2011 polegającego na prowadzeniu działań informacyjno – doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie Warszawskiego Forum Polityki Społecznej pt. Społeczna Strategia Warszawy – dyskusja nad diagnozą w poniedziałek, 23 czerwca 2008 r. w godz. 10.00 – 16.00, w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4.

 • Artykuł

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” – poziom podstawowy.

 • Artykuł

  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na rzecz najmłodszych mieszkańców stolicy, do wzięcia udziału w dniu 30 maja br. w Warszawskiej Masie Krytycznej, zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.

 • Artykuł

  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na rzecz najmłodszych mieszkańców stolicy, do wzięcia udziału w dniu 30 maja br. w Warszawskiej Masie Krytycznej, zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.