Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Zgłoszenia z propozycją współpracy przyjmowane są do dnia 23 kwietnia 2009 r.

 • Artykuł

  Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 zaprasza na konferencję inaugurującą Europejski Rok Kreatywności i Innowacji, która odbędzie się we wtorek, 31 marca 2009 roku, o godz. 11.00 w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 • Artykuł

  Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprasza słuchaczy warszawskich i mazowieckich uniwersytetów trzeciego wieku na spotkanie z Eurodeputowanym prof. dr hab. Dariuszem Rosatim w dniu 18 maja 2009 r. o godz. 17.00 w Auli Głównej SGH, Al. Niepodległości 162, I p. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zaprasza zainteresowane organizacje pozarzadowe działające na na terenie Dzielnicy Wola na spotkanie, mające na celu powołanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz omówienie współpracy Urzędu z organizacjami w 2008 i 2010 roku. Spotkanie odbędzie się 25 marca 2009 roku o godz. 15:00 w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90.

 • Artykuł

  Zapraszamy do składania ofert na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie potrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2009 roku, polegającego na organizacji i realizacji przedsięwzięć związanych z rocznicami wydarzeń XX wieku, które miały wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy. Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2009 roku o godz. 15:00.