Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów instytucjonalnych (w tym przede wszystkim organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Zgłoszenia z propozycją współpracy przyjmowane są do 7 kwietnia 2009 roku.

 • Artykuł

  28 marca br. o godz. 20.30, wybije GODZINA DLA ZIEMI. Na całym świecie zgasną światła w domach, firmach i instytucjach publicznych, a także oświetlenie najsłynniejszych budowli. W akcji mogą wziąć udział nie tylko instytucje i firmy, ale przede wszystkim mieszkańcy.

 • Artykuł

  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Centrum Wolontariatu w Warszawie zapraszają na szkolenie: „ROZWÓJ WOLONTARIATU W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH PRACUJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” adresowane do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających w sferze integracji i pomocy społecznej (odpowiednie zapisy w statucie organizacji) z terenu województwa mazowieckiego.

 • Artykuł

  W związku ze spodziewanym wcześniejszym rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w latach 2009-2011, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na spotkanie w sprawie omówienia jego wyników.

 • Artykuł

  Centrum Doradcze EURODOTACJE zaprasza na wykład na temat: "Możliwości finansowania projektów w ramach PO Kapitał Ludzki w I półroczu 2009 - konkursy ogólnopolskie oraz regionalne dotyczące woj. mazowieckiego", który odbędzie się w dniu 29 stycznia br. o godz. 12:00 w Pałacu Kultury i Nauki (piętro XIX, s.1907).