Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych "Splot" zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Zarządzanie projektami kulturalnymi", które odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2009, w godzinach od 9.00 do 16.00 w Warszawie. Szkolenie to jest skierowane do osób, które realizują bądź zamierzają realizować projekty kulturalne, zwłaszcza do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 • Artykuł

  KDS ds. Kultury zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla wszystkich, którzy zamierzają złożyć wniosek w konkursach dotacyjnych z zakresu kultury organizowanych przez Biuro Kultury, które odbędzie się 2 grudnia o godz. 17.00 w InfoQulturze przy Placu Konstytucji 4.

 • Artykuł

  Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe, które zamierzają składać oferty na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt w 2010 roku, na szkolenie dotyczące prawidłowego przygotowywania ofert składanych na ww. konkursy. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz. 13:00.

 • Artykuł

  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ekspertów opiniujących pod względem merytorycznym oferty składane w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2009 roku.

 • Artykuł

  Już po raz drugi ogłoszony został w m.st. Warszawa otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych. Nie dla wszystkich jasne są zasady dotyczące tego konkursu, dlatego też w zrozumiały sposób postaramy się przedstawić jego założenia.