Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Wydział ds. Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy organizuje w dniu 15 lutego br. szkolenie dla przedstawicieli organizacji pro zwierzęcych mających zamiar przystąpić do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących w roku 2007

 • Artykuł

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczyna Program ProBonus. Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski o dotacje na dofinansowanie szkoleń, staży i studiów podyplomowych pracowników pozarządowych instytucji rynku pracy. Termin składania wniosków mija 15 marca 2007 roku.

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pragnie zaprosić wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy na spotkanie z Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza, które odbędzie się dnia 21 lutego 2007 r. w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ulicy Obozowej 85, o godz. 10:00.

 • Artykuł

  Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji zaprasza zainteresowane organizacje na spotkanie poświęcone pozyskiwaniu funduszy europejskich, które odbędzie się 13 lutego (wtorek) br., o godz. 17:30, w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK) przy ul. Jezuickiej 4.

 • Artykuł

  Do 26 lutego 2007 roku można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).