Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2024 roku”. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku...

 • Artykuł

  Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli BKDS i DKDS na spotkanie Forum Komisji dialogu społecznego 27 lutego 2024 r. w godz. 17.00 – 19.30 w formie spotkania bezpośredniego J. Temat Wzmocnienie współpracy pozafinansowej - czego oczekujemy od koordynatorów do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi na poziomie dzielnic? Do udziału w spotkaniu FKDS zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki...

 • Artykuł

  9 lutego 2024 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 285/2024 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” Zmiana procedury konkursowej weszła w życie z dniem podpisania

 • Artykuł

  Trzeci sektor to organizacje społeczne, które zmieniają życie wielu ludzi i świat wokół na lepszy. Już po raz czternasty ogłaszamy konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR, aby im za to podziękować. Do 11 marca czekamy na zgłoszenia.

 • Artykuł

  Trzeci sektor to organizacje społeczne, które zmieniają życie wielu ludzi i świat wokół na lepszy. Już po raz czternasty ogłosiliśmy konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR, aby im za to podziękować.