Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Artykuł

  serdecznie zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających konsultacjach dotyczących: zmian w procedurze konkursowej, która będzie przyjęta zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmian w procedurze małodotacyjnej. Zmiany w procedurze...

 • Artykuł

  I nabór Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nazwa zadania: Wakacyjna szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie Cel zadania: wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z Ukrainy, uzupełnienie ich wiedzy szkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ukraińskich. Opis zadania: Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku szkolnym przybyła z Ukrainy do...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze małych dotacji. Konsultacje trwają do 15 lipca 2022 r. Treść projektu zarządzenia oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej. Jak można wziąć udział w konsultacjach: Prześlij wypełniony formularz: mejlem: ngo@um.warszawa.pl pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa faksem: 22 443 34 02

 • Artykuł

  Prawie 7 tysięcy organizacji pozarządowych działa w Warszawie, codziennie zmieniając życie mieszkańców na lepsze. Działają na wielu polach, między innymi opiekują się potrzebującymi pomocy, zajmują się dziećmi, prowadzą zajęcia edukacyjne i sportowe, czy tworzą ofertę kulturalną stolicy. Organizują też tysiące innych inicjatyw, dzięki którym Warszawa jest miastem dla wszystkich. Miejscem dobrym do życia, przyjaznym i otwartym, w którym każdy czuje się u siebie.

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych jako element Lokalnego Systemu Wsparcia”. Ofertę, na druku...