Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Co roku, w każdą trzecią niedzielę maja, na całym świecie organizowane są wydarzenia dla upamiętnienia wszystkich osób, które zmarły z powodu AIDS. Wydarzenia realizowane w ten dzień stanowią okazję do zademonstrowania wsparcia dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Mimo, że w różnych krajach dzień ten wygląda inaczej, jedno jest wspólne: wszędzie płonie światło świec i lampek oliwnych, zapalonych z myślą o tych, którzy stracili życie z powodu AIDS. Miejsce debaty: Centrum Kreatywności...

 • Artykuł

  Trwają wybory do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do 14 maja do końca dnia możecie zdecydować, kto w następnej kadencji będzie Was reprezentował w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Lista 29 kandydatek i kandydatów z opisem ich osiągnięc oraz planów dotyczacych udziału w pracach MRDPP Głosowanie odbywa się na stronie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Aktywna warszawska młodzież 2023-2024” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2023-2024” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Asystenci międzykulturowi w warszawskich szkołach i przedszkolach 2023-2024” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów...