Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Do 15 czerwca br. można głosować na najlepsze inicjatywy pozarządowe ubiegłego roku. Kampanie społeczne, projekty artystyczne, pikniki rodzinne, wydarzenia kulturalnei sportowe – te wszystkie działania realizowane są na co dzień przez organizacje pozarządowe.

 • Artykuł

  Do 15 czerwca br. można głosować na najlepsze inicjatywy pozarządowe ubiegłego roku. Kampanie społeczne, projekty artystyczne, pikniki rodzinne, wydarzenia kulturalne i sportowe – te wszystkie działania realizowane są na co dzień przez organizacje pozarządowe. Konkurs S3KTOR, organizowany przez Urząd m.st. Warszawy to okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podjętych przez organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcie cieszy się niesłabnącą popularnością wśród organizacji – do tej...

 • Artykuł

  Przyjmowanie zgłoszeń inicjatyw do konkursu 3 stycznia -11 lutego 2020 r. Przyjmowanie oświadczeń od organizacji pozarządowych do 14 lutego Przekazanie zgłoszonych inicjatyw do preselekcji 15- 18 lutego Preselekcja inicjatyw w Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego 19 lutego – 5 marca Przekazanie przez Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego rekomendacji do Centrum Komunikacji Społecznej do 12 marca Przekazanie przez Centrum Komunikacji Społecznej rekomendacji do zespołów roboczych 15 –...

 • Artykuł

  Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłasza, że w dniach 29 kwietnia -12 maja 2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Mobilni w kulturze 1.