Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Malarze podwórkowi - Stop bazgrołom, Place Warszawy i Wsparcie w starcie 3.0! to inicjatywy, które zwyciężyły w głównych podstawowych kategoriach X edycji konkursu S3KTOR 2019. Nagrodę za całokształt otrzymało Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

 • Artykuł

  Działające przy Biurze Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji Działające przy Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów Działające przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego Działające przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu...

 • Artykuł

  Branżowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy. BKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Do ich zadań w szczególności należy: Konsultowanie i...

 • Artykuł

  Kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się w dniu 21 wrzesnia 2012 roku o godz. 10:00 w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej przy ul. Rakowieckiej 24, piętro II, sala 208. W porządku obrad: Prezentacja dorobku obchodów ROKU UTW – Pakt Na Rzecz Seniorów, Rządowy program na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych - konkurs grantowy dla UTW, Dyskusja nt przyszłości organizacyjno-prawnej Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, Podsumowanie współpracy z...

 • Artykuł

  Wydarzenie kierowane jest do: - przedstawicieli organizacji pozarządowych - biznesu i startupów, przedstawicieli ekosystemu startupowego i nowych technologii - osób na etapie zmiany, poszukujących wiedzy, inspiracji, narzędzi do podniesienia kwalifikacji zawodowych Informacje o wydarzeniu: