Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2026 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Społeczna Instytucja Kultury – budowanie instytucjonalnego wsparcia rozwoju kultury Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych...

 • Artykuł

  Kto otrzyma Nagrodę Mieszkańców konkursu S3KTOR? Już tylko do najbliższego piątku – 16 września – można zagłosować na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową.

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Działaj, projektuj, aktywizuj” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w...

 • Artykuł

  5 września 2022 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 roku. Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania. Zarządzenie nr 1435/2022 13 września...

 • Artykuł

  5 września 2022 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 roku. Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania. Zarządzenie nr 1435/2022 13 września...