Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Artykuł

  Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem najczęściej popełnianych błędów formalnych w ofertach składanych na otwarte konkursy ofert na reallizację zadań publicznych. Uniknięcie tych błędów pozwoli na zwiększenie szans otrzymania przez organizacje środków finansowych na realizację projektów w ramach zadań publicznych Miasta.

 • Artykuł

  Koalicja organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Federacji Organizacji Służebnych Mazowia - zaprasza na konferencję zatytułowaną "Biuletyn Informacji Publicznej w organizacjach pozarządowych. Kolejny uciążliwy wymóg czy sensowne rozwiązanie na rzecz przejrzystości?", która odbędzie się 25 listopada 2008 roku.

 • Artykuł

  Centrum EURODOTACJE serdecznie zaprasza na wykład pt. "Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych", który odbędzie sie w dniu 12 listopada br. o godz 16.30 w Centrum Informacji Europejskich przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie. Podczas wykładu zostaną przekazane informacje na temat dostępnych źródeł finansowania dla projektów organizacji pozarządowych.

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego które odbędzie się dnia 6 listopada 2008 roku o godz. 18.00.

 • Artykuł

  Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fortis Bank Polska S.A. zapraszają na konferencję pt. Czy profesjonalizacja zabija Trzeci Sektor ?, która otworzy nowy projekt szkoleniowy, Akademia Trzeciego Sektora, skierowany do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Konferencja rozpocznie się 28 października 2008 roku o godz. 10:00 w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gołębiej 24 w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do 24 października 2008 roku.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej PRO NOBIS serdecznie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w szkoleniach dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL: 1. „Przez trening do samodzielności" oraz 2. „Bliżej świata, bliżej pracy – komunikacja, język, trening".

 • Artykuł

  Ośrodek Hospicjum Domowe zaprasza chętnych kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 8-9.11 oraz 22-23.11.2008r.

 • Artykuł

  Jesteś związany z organizacją pozarządową? Aktywnie działasz w swojej społeczności? Chcesz się wkrótce podjąć wielkich zadań? Czekamy na Ciebie w Szkole Liderów Organizacji Pozarządowych! Zgłoś się do 27 października 2008 roku.

 • Artykuł

  Do 3 listopada 2008 roku można składać oferty na II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji idei samorządowej oraz wspierania samoorganizacji obywatelskiej w 2008 roku.

 • Artykuł

  Instytut Spraw Publicznych oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Krajową Radą Radców Prawnych serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, która odbędzie się dnia 16 października 2008 roku.

 • Artykuł

  Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków trzeciej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873). Termin zgłaszania kandydatur upływa 14 października 2008 roku.

 • Artykuł

  Koło Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta serdecznie zaprasza na spotkanie pt. "Pomoc ludziom bezdomnym zimą". Spotkanie dotyczyć będzie przygotowania do zimy polskich instytucji zajmujących się bezdomnością.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych na warsztat nt. wolontariatu pracowniczego, który odbędzie się 7 października 2008 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 października br.

 • Artykuł

  W imieniu Ursynowskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych oraz Fundacji Normalna Przyszłość zapraszamy na robocze spotkanie służące wymianie doświadczeń zdobytych przez poszczególne organizacje w zakresie mieszkalnictwa chronionego. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 23 września, o godz. 17:00, w przedszkolu integracyjnym nr 38 przy Placu Bankowym 3/5 (na tyłach Ratusza, wejście od strony ul. Elektoralnej).

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych do udziału w wydarzeniach odbywających się w dniach 13-20 wrześniaw ramach Tygodnia Obywatelskiego, który jest jednym z elementów Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych do udziału w wydarzeniach odbywających się w dniach 13-20 wrześniaw ramach Tygodnia Obywatelskiego, który jest jednym z elementów Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

 • Artykuł

  Firma Provident Polska oraz Centrum Wolontariatu zapraszają wszystkie fundacje i stowarzyszenia z województwa mazowieckiego do udziału w Konkursie „Wolontariat na rzecz Trzeciego Sektora”. Zwycięska organizacja otrzyma przez okres jednego roku strategiczne, bezpłatne wsparcie ekspertów Provident Polska, w ramach realizowanego od 2006 roku programu wolontariatu pracowniczego „Tak!Pomagam”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2008 roku.

 • Artykuł

  Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej działań organizacji pozarządowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy.

 • Artykuł

  Księgowa Federacji Mazowia udziela bezpłatnych porad prawnych mazowieckim organizacjom pozarządowym.

 • Artykuł

  Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania do dnia 25 września 2008 roku ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2008 r. w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów.