Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Stowarzyszenie 61 oraz Fundacja TechSoup serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe dotyczące projektowania, produkcji i rozwoju aplikacji społecznościowych dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 13 stycznia 2010 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 stycznia 2010 roku.

 • Artykuł

  Warszawska Grupa Obywatelska przy Stowarzyszeniu Dialog Społeczny i Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zaprasza na konsultacje społeczne procedur przyznawania organizacjom pozarządowym lokali w trybie pozakonkursowym.

 • Artykuł

  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza DODATKOWY NABÓR EKSPERTÓW oceniających pod względem merytorycznym oferty składane w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2009 roku.

 • Artykuł

  Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej i Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna zapraszają warszawskie organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenia

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych "Splot" zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Zarządzanie projektami kulturalnymi", które odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2009, w godzinach od 9.00 do 16.00 w Warszawie. Szkolenie to jest skierowane do osób, które realizują bądź zamierzają realizować projekty kulturalne, zwłaszcza do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 • Artykuł

  KDS ds. Kultury zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla wszystkich, którzy zamierzają złożyć wniosek w konkursach dotacyjnych z zakresu kultury organizowanych przez Biuro Kultury, które odbędzie się 2 grudnia o godz. 17.00 w InfoQulturze przy Placu Konstytucji 4.

 • Artykuł

  Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe, które zamierzają składać oferty na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt w 2010 roku, na szkolenie dotyczące prawidłowego przygotowywania ofert składanych na ww. konkursy. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz. 13:00.

 • Artykuł

  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ekspertów opiniujących pod względem merytorycznym oferty składane w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2009 roku.

 • Artykuł

  Już po raz drugi ogłoszony został w m.st. Warszawa otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych. Nie dla wszystkich jasne są zasady dotyczące tego konkursu, dlatego też w zrozumiały sposób postaramy się przedstawić jego założenia.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają mieszkańców stolicy do wzięcia udziału w Warszawskich Kawiarenkach Obywatelskich, między 31 października a 10 listopada.

 • Artykuł

  Zapraszamy na III Przegląd Reklamy Społecznej, który odbędzie się 24 października 2009 r. w godz. 10:30-14:30, w kinie Wisła, przy pl. Wilsona 2 w Warszawie.

 • Artykuł

  Zapraszamy zainteresowane organizacje sportowe na spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie w dniu 26 października br.

 • Artykuł

  Harmonogram negocjacji zgodnie z Zarządzeniem 3669/2009 Prezydenta m. st Warszawy z dnia 22 września 2009 r.w sprawie ogłoszenia negocjacji na realizację w latach 2009 - 2012 zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 • Artykuł

  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Centrum Wolontariatu w Warszawie zapraszają na bezpłatne szkolenie wyjazdowe „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza? - Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej” dla organizacji działających na terenie Mazowsza.

 • Artykuł

  Jeżeli twoja organizacja dostała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych np. europejskich, norweskich lub innych i brakuje jej środków na dofinansowanie wkładu własnego istnieje ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia tego projektu.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w Inkubatorze organizacji pozarządowych dla średnio zaawansowanych, prowadzonego przez Federację Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

 • Artykuł

  W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2009, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie organizuje cykl spotkań poświęcony problematyce ochrony dziedzictwa Pragi - Sztuka dziedziczenia - praski potencjał

 • Artykuł

  Firma Provident Polska oraz Centrum Wolontariatu zapraszają wszystkie fundacje i stowarzyszenia z województwa mazowieckiego do udziału w Konkursie „Wolontariat na rzecz Trzeciego Sektora”. Zwycięska organizacja otrzyma przez okres jednego roku strategiczne, bezpłatne wsparcie ekspertów Provident Polska, w ramach realizowanego od 2006 roku programu wolontariatu pracowniczego „Tak!Pomagam”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2008 roku.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w projekcie „Komitety Obywatelskie ’89 – Kawiarnie Obywatelskie ‘09”.