Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Artykuł

  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, zainteresowane działaniem na rzecz m.st. Warszawy, do konsultacji programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi.

 • Artykuł

  Zachęcamy do zapoznania się z projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Artykuł

  Najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych odbędzie się 24 kwietnia 2008 roku (czwartek), w godz. 10:30 - 13:00,w sali konferencyjnej stołecznego Biura Sportu i Rekreacji przy ul. Oboźnej 1 na poziomie kondygnacji "-1".

 • Artykuł

  Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w zakresie polityki społecznej na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się 15 kwietnia 2008 roku (wtorek), o godz. 17:00, w sali nr 2018, na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

 • Artykuł

  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, partnerem projektu „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, zaprasza na spotkanie dotyczące rezultatów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych, regulujących działalność spółdzielni socjalnych. Spotkanie odbędzie się 26 i 27 marca br. w godz. 12:300 - 14:00.

 • Artykuł

  Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Fundacja Bez Względu Na Niepogodę serdecznie zapraszają na konferencję organizowaną w ramach projektu "Inwencja Kobiet" - międzysektorowy system wsparcia dla usamodzielniających się wychowanek domów dziecka i rodzin zastępczych,, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2008 r. (czwartek), o godz. 10.00, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali Renesansowej (piętro VI, wejście od ul. Marszałkowskiej).

 • Artykuł

  Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy poszukuje koordynatorów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Poszukiwani są doświadczeni koordynatorzy projektów (eksperci) oraz osoby prawne (firmy doradcze, fundacje, stowarzyszenia i inne), które posiadają doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów nie-infrastrukturalnych tzw. miękkich.

 • Artykuł

  Spotkanie z osobami, które są ekspertami w Zespołach ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury odbędzie 18 lutego br., w godz. 16:00 - 18:00, w Domu Kultury przy ul. Smolnej 9.

 • Artykuł

  Wydział Kultury Dzielnicy Ochota zaprasza na spotkanie z ekspertami, którzy będą opiniować oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Spotkanie odbędzie się 14 lutego (czwartek), o godz. 15:00, w Urzędzie Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, w sali nr 466 (sala konferencyjna) na IV pietrze.

 • Artykuł

  Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone współpracy Dzielnicy z podmiotami III sektora w zakresie kultury, które odbędzie się 7 stycznia 2008 roku.

 • Artykuł

  Biuro Projektu MISRAM zaprasza do udziału w debacie "Czy potrafimy ze sobą współpracować? Warszawskie organizacje i instytucje wspólnie na rzecz niepełnosprawności", która odbędzie sie 19 grudnia 2007 roku.

 • Artykuł

  Federacja MAZOWIA zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z organizacjami pozarządowymi z Mołdowy do wypełnienie formularza i przesłania go na adres poczty elektronicznej Federacji.

 • Artykuł

  Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna zaprasza stowarzyszenia i fundacje na bezpłatne porady księgowe. Najbliższe terminy: 4 grudnia (wtorek) w godzinach 14.30-17.30 i 11 grudnia (wtorek) w godzinach 14.00-17.30.

 • Artykuł

  Serwis NGOfund zaprasza wszystkie małe organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w kolejnej - szóstej już - edycji Konkursu dla Małych Organizacji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 grudnia 2007.

 • Artykuł

  Fundacja Universitatis Varsoviensis, w ramach projektu „Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych Ale Ruchowo Niepełnosprawnych" (MISARN), zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego na seminarium i warsztaty „DIALOG SPOŁECZNY W PRAKTYCE – METODY BUDOWANIA STRATEGII NA PRZYKŁADZIE AGENDY 22”, które odbędą się 5 grudnia 2007 roku.

 • Artykuł

  23 listopada 2007 Federacja MAZOWIA zaprasza na bezpłatne szkolenie prawne „Zasady odpowiedzialności w organizacjach pozarządowych ”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Federacji przy ul. Nowy Świat 49 (I piętro) w godz. 10.00 – 14.00. Szkolenie poprowadzi Julia Kluczyńska - prawnik Federacji MAZOWIA.

 • Artykuł

  Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy na najbliższe posiedzenia czterech Komisji Rady m.st. Warszawy, na których przedstawiony zostanie projekt programu współpracy na 2008 rok.

 • Artykuł

  Po raz kolejny firma Danone w ramach programu grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” przyzna 32 dotacje po 5 tysięcy złotych. Na zgłoszenia i ciekawe pomysły organizatorzy czekają do 20 listopada 2007. W poprzednich latach projekty realizowane w ramach programu grantowego - oprócz zwalczania niedożywienia dzieci - miały również duży wpływ na przeciwdziałanie innym problemom społecznym, takim jak bezdomność, zaniedbanie środowiskowe, nierówność szans czy nabyta bezradność.

 • Artykuł

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza na konferencję "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse", która odbędzie się 14 listopada 2007 roku od godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym przy ul. Puławskiej 15 (Centrum Finansowe Puławska).

 • Artykuł

  Z okazji Światowego Dnia Osteoporozy Stowarzyszenie Entuzjaztów Zdrowej Kości - z Konieczności serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie pt.: "Nie daj się złamać", które odbędzie się 20 października 2007 roku (sobota) o godz. 16:00 w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy pl. Bankowym 1 (wejście od ul. Elektoralnej).