Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Wydarzenie

  Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji: Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2024 (piątek) o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej Cal przy ul. Paca 40. Spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego są jawne i otwarte, zapraszamy na nie wszystkich chętnych, zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe do włączania się w prace DKDS Praga-Południe. Przewodniczący Dzielnicowej Komisji: Paweł Jarosz Ewangeliczna...

 • Wydarzenie

  Najbliższe spotkanie Komisji odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. godzina 18.00 ,sala 127 Urzędu Dzielnicy Targówek ul. L. Kondratowicza 20 Porządek spotkania: 1.Otwarcie spotkania przez Przewodniczącego Prezydium DKDS. 2.Sprawdzenie listy obecności i przyjęcie nowych przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dzielnicy Targówek do DKDS. 3.Wystąpienie Kierownika Zespołu, pana Jarosława Konończuka z Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na...

 • Wydarzenie

  Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji: Najbliższe posiedzenie DKDS Śródmieście odbędzie się 18 czerwca, we wtorek, o godzinie 9.30 w Sali Rady Dzielnicy Śródmieście w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43. Planowany program: Spotkanie z nowym Zarządem Dzielnicy Śródmieście Konkursy dotacyjne na 2024 r., komisje konkursowe Sprawy różne Spotkanie przewidziane jest na ok. 1,5 h. Przewodnicząca: – Anna Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna ...

 • Wydarzenie

  Kolejne spotkanie BKDS ds. kultury odbędzie się 1.07.2024, g.10.00. Spotkanie ma charakter online. Link zostanie przesłany organizacjom z BKDS ds. kultury przed spotkaniem. Tematy: konsultacje rocznego programu współpracy zespół roboczy ds. zadań konkursowych sprawy bieżące. Przewodnicząca: Alina Gałązka, Teatr Komuna Warszawa alina.galazka@komuna.warszawa.pl Prezydium: Natalia Fijewska-Zdanowska natalia.zdanowska@gmail.com, Marta Wójcicka studioteatralne@gmail.com, Marek Chodaczyński...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego poprzez organizację aktywnych form wypoczynku w okresie wakacyjnym jako element systematycznej pracy z podopiecznymi placówek. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym...