Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Wydarzenie

  Spotkanie Komisji: 14 grudnia 2023 roku o godz. 9.00, Link do spotkania: Spotkania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających odbywają się w miejscu dostępnym dla osób mających trudności w poruszaniu się. Plan spotkania: Przewodnicząca Komisji: Julia Koczanowicz-Chondzyńska e-mail: julia.chondzynska@fise.org.pl Skład Komisji: 1. Federacja Organizacji Pozarządowych CENTRUM SZPITALNA 2. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 3. Forum Odpowiedzialnego Biznesu...

 • Wydarzenie

  Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji: 13.12.2023 roku w godzinach 18.00-20.00 odbędzie się ostatnie w tym roku posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS). Miejsce posiedzenia: Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) przy ul. Lokajskiego 3. Wstępny porządek obrad: 1. Sprawy bieżące - wybory przedstawicieli NGO do komisji konkursowych na 2024 rok 2. Planowane wydarzenia, zaproszenia NGO. 3. Wolne wnioski. 4. Termin i miejsce kolejnego posiedzenia DKDS. Zachęcam do...

 • Wydarzenie

  Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji: 12 grudnia, we wtorek, o godzinie 9.30 w domku Partnerstwa Otwarty Jazdów, przy ul. Jazdów 10/5 (obok budynku ambasady Niemiec). Spotkanie przewidziane jest na ok. 1,5 h. Przewodnicząca – Anna Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna – anna.gieraltowska@pfs.pl Członkowie Prezydium: Joanna Graniger – Ptaszkiewicz Fundacja ETOH Ośrodek Pępek Andrzej Mrowiec – Warszawskie Towarzystwo Muzyczne a.mrowiec@wtm.org.pl ; andrzejmrowiecwtm@gmail.com...

 • Wydarzenie

  Spotkanie Komisji: Posiedzenie połączone: BKDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego BKDS ds. Ochrony Środowiska Dnia 28 listopada 2023 r. o godz. 16.30 Przewidywany czas: 16.30-18.30 Miejsce posiedzenia: siedziba ZZW, ul. Krucza 5/11D, sala nr 9 W porządku posiedzenia: 1. Zagospodarowanie terenów Cytadeli – ochrona dziedzictwa kulturowego a ochrona środowiska. 2. Omówienie zakresu dalszej współpracy obu BKDS. 3. Ustalenie terminu i tematów kolejnego posiedzenia połączonego. Posiedzenie BKDS...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: sport osób z niepełnosprawnościami Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących...