Kontakt - Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Obsługę administracyjno-biurową Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapewnia Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

ul. L. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

tel. 22 443 34 00
fax. 22 443 34 02
e-mail: ngo@um.warszawa.pl

Sekretarz Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Patryk Jesiotr
tel. (22) 44 33 208
e-mail.: p.jesiotr@um.warszawa.pl