Gala XIII edycji konkursu S3KTOR

Konkurs S3KTOR

Zdjęcie zbiorowe laureatów i wręczających nagrody zrobione na scenie podczas gali S3KTOR 2022.

Od 2010 roku Urząd m.st. Warszawy organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR.

W stolicy działa najliczniejszy w kraju trzeci sektor. Aktywnych jest ok. 6 900 organizacji pozarządowych. Duża ich część współpracuje z Urzędem Miasta i jest kluczowym partnerem w działaniach na rzecz rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Warszawskie organizacje pomagają mieszkańcom, edukują, dbają o nasze zdrowie, tworzą kulturę. Sprawiają, że Warszawa jest miejscem dobrym do życia, przyjaznym i otwartym.

Stołeczne organizacje społeczne łączą ludzi. Budują wspólnotę. Realizują marzenia. Tworzą kulturę. Pomagają i edukują. Budują miasto dla wszystkich, w którym każdy czuje się u siebie. W sytuacjach wyjątkowej próby, jaką był wybuch wojny w Ukrainie, pomagały od pierwszych dni. Organizacje pokazywały niezwykłe oddanie, solidarność, empatię, pomysłowość i sprawczość. Dawały wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Miasto organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR, aby podziękować trzeciemu sektorowi, promować go i wzmacniać. Opowiadanie o organizacjach - tych nominowanych i zwycięskich, ma inspirować, pomóc w budowaniu partnerstw, zachęcać warszawianki i warszawiaków do korzystania z tych inicjatyw i tworzenia kolejnych.

W ciągu dotychczasowych trzynastu edycji konkursu wpłynęło ponad 1,4 tys. zgłoszeń i zostało wybranych ponad 100 laureatów.

9 lutego Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2023 roku S3KTOR i zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu. Szczegóły znajdują się na stronie: Konkurs S3KTOR 2023.

 

Czym jest konkurs S3KTOR?

Celem konkursu jest podziękowanie organizacjom pozarządowym oraz promowanie ich działań na rzecz Warszawy. jej mieszkanek i mieszkańców, poprzez:

 1. wybór laureatów w kategorii podstawowej konkursu – realizatorów najlepszych inicjatyw pozarządowych;
 1. wybór laureata nagrody Za całokształt Grand S3KTOR;
 1. wybór laureata Nagrody Mieszkańców.

Jak wyglądają zgłoszenia do konkursu?

Do konkursu można zgłosić:

 1. inicjatywy do nagrody w kategorii podstawowej konkursu;
 1. organizacje pozarządowe do nagrody Za całokształt Grand S3KTOR – nagrodę tę może otrzymać organizacja pozarządowa, która działa na rzecz miasta stołecznego Warszawy i jego mieszkańców od co najmniej 10 lat.

Kto może zgłaszać inicjatywy i organizacje?

Inicjatywy i organiacje może zgłaszać każdy: osoby fizyczne lub prawne, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

W jaki sposób dokunuje się zgłoszeń?

Inicjatywy i organizacje można zgłaszać wypełniając formularz online lub przesłając kartę zgłoszenia:

 1. pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki

albo

 1. w pliku MS Word pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.warszawa.pl

Można zgłosić wiele inicjatyw i wiele organizacji.

Jakie są nagrody?

Laureaci otrzymają neony konkursu S3KTOR oraz nagrody pieniężne:

 1. w kategorii podstawowej:
 1. I miejsce – 20 000 zł,
 2. II miejsce – 15 000 zł,
 3. III miejsce – 10 000 zł;
 1. nagroda Za całokształt Grand S3KTOR – 20 000 zł;
 2. Nagroda Mieszkańców – 10 000 zł.

Kto wybiera laureatów?

Laureatów w kategorii podstawowej konkursu wybiera Kapituła konkursu w skład której wchodzi Przewoniczący, którym jest będzie Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz:

 1. nie więcej niż trzech przedstawicieli Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 2. nie więcej niż trzech przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy;
 3. nie więcej niż trzech przedstawicieli laureatów poprzedniej edycji konkursu.

Laureata nagrody Za całokształt Grand S3KTOR wybiera Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Laureat Nagrody Mieszkańców wybierają wszyscy zainteresowani w otwarty głosowaniu online, spośród inicjatyw zgłoszonych do nagrody w kategorii podstawowej. Każdy może oddać głos na jedną inicjatywę.

ZARZĄDZENIE NR 283/2024 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2023 roku S3KTOR