null

Zmiana procedury konkursowej - KONSULTACJE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacji dotyczących zmian w procedurze konkursowej, która będzie przyjęta zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 

Treść projektu zarządzenia oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz na konsultacje.um.warszawa.pl. Dodatkowo zamieszczone zostały wszystkie dokumenty w trybie śledzenia zmian, co pozwoli Państwu porównać aktualnie obowiązującą procedurę konkursową z nową propozycją.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2020 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub
  • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, lub
  • faks 22 443 34 02.

Załączniki: