null

Złożone oferty na 2018 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na realizację zadań publicznych zostały złożone następujące oferty w ramach tzw. małych grantów:

Wykaz złożonych ofert. Stan na dzień 23 grudnia 2018 r

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:

  • przesyłając je na adres malegranty@um.warszawa.pl,
  • przekazując je do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na adres: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, pok. 136 na I piętrze.

Załączniki: