null

Złożone oferty na 2015 rok

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Na realizację zadań publicznych zostały złożone następujące oferty w ramach tzw. małych grantów:

wykaz złożonych ofert na 2015 rok (stan na 31 grudnia 2015 roku)

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:

  • przesyłając je na adres malegranty@um.warszawa.pl,
  • przekazując je do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na adres: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, pok. 1.36 na I piętrze.

Załączniki: