null

Zgłoś się do warszawskiej edycji inkubatora dla organizacji pozarządowych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prowadzisz młode stowarzyszenie lub fundację, działające w Warszawie? Coś już robicie, ale czujesz, że działacie „trochę po omacku”? Masz pytania związane z codziennym prowadzeniem organizacji? Chcesz wymienić doświadczenia, rozwinąć i usprawnić działalność?

Zapraszamy Twoją organizację do udziału w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych, realizowanym w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przez Federację Centrum Szpitalna.

Co to jest Inkubator dla organizacji pozarządowych?

Inkubator to kompleksowy sposób wspierania w rozwoju młodych organizacji pozarządowych działających w Warszawie. W czasie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju.  Projekt jest realizowany w okresie styczeń – grudzień 2016 r. w Warszawie.

 

Co oferuje Inkubator – z czego skorzysta Twoja organizacja

 

1.Cykl 9 szkoleń (łącznie 18 dni szkoleniowych)

W okresie luty – grudzień 2016 r. uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 9 szkoleń. Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin), zajęcia będą odbywać się w weekendy w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna.

 

Tematyka i terminy szkoleń:

Ludzie w ngo – budowanie zespołu i komunikacja – 20-21.02

Prawno – formalne aspekty działania organizacji – 5-6.03

Planowanie działań organizacji –  16-17.04

Tworzenie i praca metodą projektu –  21-22.05

Zarządzanie finansami –  18-19.06

Promocja w organizacji – wrzesień

Współpraca z administracją publiczną - październik

Wypełnienie wniosku o dotację - listopad

Współpraca z biznesem - grudzień

 

Wszystkie szkolenia będą realizowane w sobotę i niedzielę, przez doświadczony zespół trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek; z wykorzystaniem metod aktywnych. Odbędzie się średnio jedno szkolenie na miesiąc, z przerwą w okresie wakacyjnym.

 

2. Seminaria tematyczne

Seminaria to 2-3 godzinne spotkania tematyczne, podczas których są omawiane konkretne zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji. Seminaria są organizowane w godzinach późno-popołudniowych.

 

3. Coaching (konsultacje specjalistyczne) dla całej organizacji

Wybrane organizacje, uczestniczące w  projekcie, będą miały możliwość skorzystania z coachingu. W spotkaniach z coachem powinien uczestniczyć cały zespół zaangażowany w prowadzenie organizacji.

 

Uczestnicy i uczestniczki Inkubatora mają także możliwość korzystania z różnorodnej oferty Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (porady prawne, księgowe, doradztwo w prowadzeniu organizacji, udostępnianie przestrzeni na działania organizacji, otwarte szkolenia i spotkania specjalistyczne).

 

Czy Twoja Organizacja może wziąć udział w Inkubatorze?

Tak, jeśli Twoja Organizacja:

  • jest formalnie zarejestrowana,
  • działa od co najmniej roku,
  • przeprowadziła przez ten czas przynajmniej jedno działanie (projekt, inicjatywę),
  • złożyła (nie koniecznie otrzymała) przynajmniej jeden wniosek o dotację,
  • posiada co najmniej 2-3 osoby zespół zaangażowany w jej działania,

oraz jeśli akceptujesz poniższe warunki uczestnictwa, wypełnij formularz i zgłoś się do nas!

Warunki udziału:

  • deklaracja udziału w całym projekcie (do końca grudnia 2016 r.); udział w min. 7 z 9 szkoleń,
  • podpisanie umowy o współpracy,
  • na zakończenie projektu wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zawierającej komponent dotyczący przyszłości organizacji i wzięcie udziału w działaniach ewaluacyjnych.

Od uczestników i uczestniczek projektu oczekujemy zaangażowania i współpracy.

Grupa będzie się składać z 14-16 organizacji.

Jak się zgłosić? Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać najpóźniej do 27.01.2016 r. na adres a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl lub dostarczyć osobiście (lub poczty listem poleconym, we wskazanym terminie) na nasz adres: Federacja Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Anetą Krawczyk poprzez e-mail: a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl.

Jak wybierzemy? Wybór organizacji zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z formularza zgłoszeniowego. W zależności od liczby zgłoszeń kandydaci i kandydatki mogą zostać zaproszeni na krótkie indywidualne spotkania. Chcemy stworzyć grupę o wyrównanym poziomie wiedzy i doświadczeń, tak, aby uczestnicy i uczestniczki efektywnie ze sobą współpracowali.

O wynikach rekrutacji planujemy powiadomić w ciągu ok. 1-1,5 tygodnia od zakończenia naboru.

Ile to kosztuje? Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

O organizatorze

Federacja Centrum Szpitalna istnieje od 2003 roku. Projekt Inkubator organizacji pozarządowych prowadzi od początku swojego istnienia. Przez kolejne lata projekt podlegał różnym modyfikacjom i przemianom, w poszukiwaniu najlepszej formuły.

Ostatnie edycje projektu, które miały miejsce w latach 2007 – 2015, przybrały formę kilkumiesięcznej (ściśle określonej w czasie) pracy ze stałą grupą liderów i liderek młodych organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki inkubatora korzystali z różnorodnych, uzupełniających się form wsparcia, dostosowanych do ich potrzeb. Były to m.in. szkolenia, seminaria, porady prawne i księgowe, konsultacje projektów społecznych, opieka merytoryczna.

We wszystkich edycjach Inkubatora wzięło udział 190 organizacji, odbyło się 117 szkoleń (w większości 2-dniowych), ponad 70 seminariów a ze wszystkich działań od początku istnienia Centrum Szpitalna skorzystało łącznie ponad 8000 organizacji.

Załączniki: