null

Zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Image preview

Zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego (zespoły) są gremiami opiniodawczymi, powoływanymi przez dyrektora biura albo burmistrza.

 W skład zespołu wchodzą:

  •  przedstawiciele biura albo wydziału wskazani przez dyrektora biura albo burmistrza;
  •  przedstawiciele organizacji.

 Liczbę członków zespołu określa dyrektor biura albo burmistrz. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych powinna być równa liczbie przedstawicieli biura albo wydziału.

 Członków zespołu wyznaczają:

  •  dyrektor biura albo burmistrz;
  •  KDS –  w przypadku małych grantów rozpatrywanych w biurze albo właściwy DKDS – w przypadku małych grantów rozpatrywanych w dzielnicy.

 

Zespoły powoływane są do opiniowania ofert:

  •  z danego zakresu w roku kalendarzowym; 
  •  do zaopiniowania konkretnej oferty.

 

! W przypadku niewskazania przedstawicieli organizacji przez KDS albo DKDS w skład zespołu wchodzą jedynie przedstawiciele biura albo wydziału.

! W przypadku wskazania przedstawicieli organizacji w liczbie mniejszej niż określona przez dyrektora biura albo burmistrza, w skład zespołu, oprócz przedstawicieli biura albo wydziału, wchodzą przedstawiciele organizacji w liczbie wskazanej przez KDS albo DKDS.

Wzór powołania zespołu ds. oceny zadania publicznego

 

Wykaz zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w 2022 roku:

 

Biura:

Zespoły powołane przez Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Dyrektora Biura Pomocy i projektów społecznych:

 

Zespoły powołane przez Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej m.st. Warszawy:

 

Dzielnice:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

 

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Wilanów m.st. Warszawy:

Zespoły powołane przez Burmistrza Włochy m.st. Warszawy:

Załączniki: