null

Zasady Konkursu S3KTOR 2013

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Celem konkursu S3KTOR 2013 jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2013 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej, jako organizacje pozarządowe), oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Warszawy.

 

Kiedy można zgłaszać inicjatywy do konkursu S3KTOR 2013?
Na zgłoszenia inicjatyw czekamy od 13 lutego do 10 marca 2014 roku. Zgłoszenia przesłane przed i po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Jakie inicjatywy można zgłosić do konkursu S3KTOR 2013?

 • realizowane w 2013 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również inicjatywy wieloletnie – w tym przypadku oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR
 • realizowane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • organizowane na rzecz Warszawy i jej mieszkańców

 

Kto może zgłosić inicjatywy do konkursu S3KTOR 2013?
Inicjatywę może zgłosić każdy – zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, czyli np. mieszkaniec Warszawy, organizacja pozarządowa, instytucja, firma etc.

 

Jak zgłosić inicjatywy do konkursu S3KTOR 2013?

 1. Jeśli inicjatywę zgłasza osoba albo podmiot, który nie jest organizacją pozarządową będącą realizatorem zgłaszanej inicjatywy – wystarczy wypełnić Kartę zgłoszenia online  albo Kartę zgłoszenia inicjatywy, którą trzeba następnie przesłać:
  • pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na adres: ul. Senatorska 27, I piętro, pok. 136 (sekretariat),  00-099 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej
  • przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Kancelarii
  • pocztą elektroniczną na adres ngo@um.warszawa.pl
  • faksem na numer 22 443-34-02.
 2. Jeśli inicjatywę zgłasza organizacja pozarządowa będąca realizatorem zgłaszanej inicjatywy – wystarczy wypełnić Kartę potwierdzenia udziału inicjatywy i przesłać:
  • pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na adres: ul. Senatorska 27, I piętro, pok. 136 (sekretariat), 00-099 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej
  • przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Kancelarii
  • pocztą elektroniczną na adres ngo@um.warszawa.pl
  • faksem na numer 22 443-34-02.

 

Kto potwierdza udział inicjatywy w konkursie S3KTOR 2013?

 1. Jeśli inicjatywę do konkursu S3KTOR 2013 zgłosiła organizacja, która jest jej realizatorem, potwierdzenie udziału w konkursie następuje poprzez zgłoszenie inicjatywy do konkursu na Karcie potwierdzenia udziału inicjatywy
 2. Jeśli inicjatywa została zgłoszona przez kogoś innego niż organizację, która jest realizatorem danej inicjatywy, ta organizacja zostanie poproszona przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy o wypełnienie Karty potwierdzenia udziału inicjatywy

 

Kalendarium konkursu S3KTOR 2013

13 lutego – 10 marca 2014 roku – zgłaszanie inicjatyw
do 14 marca 2014 roku – potwierdzenie przez organizacje pozarządowe udziału zgłoszonych inicjatyw w konkursie S3KTOR 2013
17 marca 2014 roku – publikacja na stronie www.ngo.um.warszawa.pl listy zgłoszonych inicjatyw, których udział został potwierdzony przez organizacje pozarządowe będące ich realizatorami
19 marca – 8 kwietnia 2014 roku – wstępna ocena inicjatyw zgłoszonych do konkursu, dokonywana przez biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy wspólnie z komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego
do 9 kwietnia 2014 roku – publikacja składu Kapituły konkursowej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
9 kwietnia 2014 roku – publikacja listy inicjatyw nominowanych do nagród głównych
9 kwietnia – 28 kwietnia 2014 roku – oddawanie przez mieszkańców Warszawy głosów na inicjatywy nominowane do nagród głównych
9 kwietnia – 8 maja 2014 roku – wybór najlepszych inicjatyw w maksymalnie 10 kategoriach konkursowych i laureatów Grand Prix i Nagrody Specjalnej
6 czerwca 2014 roku – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu S3KTOR 2013

Załączniki: