null

Akademia Liderów 60 + - Wzmacnianie zaangażowania społecznego seniorów w okresie pandemii i po jej zakończeniu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Akademia Liderów 60 + - Wzmacnianie zaangażowania społecznego seniorów w okresie pandemii i po jej zakończeniu.

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 31 maja 2021 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aleksandra Płońska, nr telefonu 22 443 14 66, od pon. do pt. w godz. 8.00–16.00).

Zarządzenie nr 701/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki 1-3 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 914/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1313/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Załącznik do zarządzenia nr 1313/2021

Załączniki: