null

Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: : Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 lipca 2021 roku do godz. 16.00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:
 • Marcin NOWOCIEŃ                        - pok. 1139,        tel. 22 44-324-74
 • Katarzyna TWARDOWSKA           - pok. 1139,        tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK                           - pok. 1139,        tel. 22 44-324-70
 • Karolina ZOWCZAK                         - pok. 1139,        tel. 22 44-324-67
 • Katarzyna NOWAK                          - pok. 1139,        tel. 22 44-324-73
 • Marcin ZIENKIEWICZ                      - pok. 1139,        tel. 22 44-324-88

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 • Katarzyna TWARDOWSKA        - pok. 1139,        tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK                        - pok. 1139,        tel. 22 44-324-70
 • Karolina ZOWCZAK                      - pok. 1139,        tel. 22 44-324-67
 • Katarzyna NOWAK                      - pok. 1139,        tel. 22 44-324-73
 • Marcin ZIENKIEWICZ                  - pok. 1139,        tel. 22 44-324-88

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Załączniki: