null

Działania edukacyjne i wychowawcze w Centrum Edukacji i Rozwoju; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania edukacyjne i wychowawcze w Centrum Edukacji i Rozwoju

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 14 czerwca 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 35 44 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00).

Zarządzenie nr 915/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1058/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1184/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 1426/2023 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: