null

Warszawskie partnerstwa lokalne - razem dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pod nazwą „Warszawskie partnerstwa lokalne - razem dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy" oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: "Warszawskie partnerstwa lokalne - razem dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy".

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (akoczorowska@um.warszawa.pl. , nr telefonu 22 443 01 44, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

Zarządzenie nr 636/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 797/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 936/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Załączniki: