null

Wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kombatantów i osób represjonowanych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 23 marca 2023 roku do godz. 15.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Lewandowska, nr telefonu 22 443 02 74, od czwartku do piątku w godz. 9.00–16.00 i Małgorzata Borys-Dziedzic, nr telefonu 22 443 14 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).

Zarzadzenie nr 427/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 801/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłszenia wyników

Załączniki: