null

Prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dzielnicy Bielany; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dzielnicy Bielany

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem  https://www.witkac.pl do 1 lutego 2023 roku do godz. 16.00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy  Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Pietrzykowska-Pasierb,
    nr telefonu 22 443 14 76, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).

Załączniki: