null

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) i oddolnej aktywności mieszkańców i mieszkanek Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) i oddolnej aktywności mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 7 marca 2022 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (a.zorawska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 33 436 w godz. 9:00-15:00 ).

Zarządzenie nr 196/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 466/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 477/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 196/2022

Zarządzenie nr 631/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki: