null

Organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych dla seniorów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych dla seniorów

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 24 grudnia 2021 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Sobocki, nr telefonu 22 443 14 91, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.30).

Zarządzenie nr 1917/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłsozenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 2013/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 382/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie częściowego ogłoszenia wyników

Zarzadzenie nr 830/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie końcowego ogłoszenia wyników

Załączniki: