null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami

 

Składanie ofert

 • Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pldo dnia 19 grudnia 2022 roku do godz. 16:00.
 • Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 • Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów:

w zakresie zadania konkursowego:

 • Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139,  tel. 22 44-324-74
 • Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
 • Katarzyna NOWAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-73
 • Krzysztof KRZYWICKI – pok. 1139, tel. 22 44-324-90
 • Marcin ZIENKIEWICZ – pok. 1139, tel. 22 44-324-88
 • Karolina ZOWCZAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-67

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 • Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
 • Katarzyna NOWAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-73
 • Krzysztof KRZYWICKI – pok. 1139, tel. 22 44-324-90
 • Marcin ZIENKIEWICZ – pok. 1139, tel. 22 44-324-88
 • Karolina ZOWCZAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-67

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 

Zarządzenie nr 1736/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25-11-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie nr 1881/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie nr 101/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: