null

Asystenci kulturowi w warszawskich szkołach i przedszkolach; otwarty konkurs Biuro Edukacji ofert przeprowadzany przez

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Asystenci kulturowi w warszawskich szkołach i przedszkolach

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26 stycznia 2022 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 35 44, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

Zarządzenie nr 14/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłsozenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 77/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 181/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: