null

Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińskich i polskich - etap II; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy I projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny oraz zaprasza do składania ofert. Środki finansowe na konkurs zostały przekazane przez UNICEF.

Nazwa zadania konkursowego: Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińskich i polskich - etap II

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do 22 sierpnia 2022 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Kruczkowskiego 2 pok. 5.38, nr telefonu 22 443 29 84, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Zarządzenie nr 1276/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarzadzenie nr 1379/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania kosmisji

Zarządzenie nr 1500/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: