null

Zarządzanie potencjałem wolontariuszy w organizacji pozarządowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z Warszawy i okolic, które współpracują z wolontariuszami lub planują rozpocząć taką współpracę, do udziału w projekcie pt.: „Zarządzanie potencjałem wolontariuszy organizacji pozarządowej".

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z Warszawy i okolic, które współpracują z wolontariuszami lub planują rozpocząć taką współpracę, do udziału w projekcie pt.: „Zarządzanie potencjałem wolontariuszy w organizacji pozarządowej".

Celem programu jest wsparcie rozwoju potencjału rozwijających się organizacji pozarządowych oraz przygotowanie ich do efektywnej i długofalowej współpracy z wolontariuszami. W ramach projektu koordynatorzy wolontariatu przejdą cykl szkoleń i konsultacji oraz otrzymają podręcznik: „Zarządzanie potencjałem wolontariuszy".

Projekt skierowany jest do organizacji, które spełniają jedno z dwóch kryteriów:

organizacja została zarejestrowana w KRS w 2007 roku, organizacja nie zatrudnia pracowników etatowych bądź zatrudnia do 5 pracowników.

Wypełnione zgłoszenie oraz porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15 października 2007 roku do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu (decyduje data wpłynięcia):

ul. Nowolipki 9 b
00-151 Warszawa
fax. (22) 635 27 73
e-mail: warszawa@wolontariat.org.pl

Do dnia 20 października 2007 roku osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu zawarte są w krótkim opisie projektu oraz są udzielane przez p. Katarzynę Lisińską:
e-mail: lisinska@wolontariat.org.pl
tel. kom. 0- 696-027-673
bezpłatna infolinia 0-800-300-594 (z telefonu stacjonarnego)

Projekt jest współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Załączniki: