null

Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Federacja MAZOWIA zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej”. Drugie szkolenie, które odbędzie się w dniach 6 - 7 października 2007 jest ostatnim momentem na podjęcie decyzji o udziale w cyklu szkoleniowym. Kolejne szkolenia będą bazowały na wiedzy z poprzednich szkoleń.

Federacja MAZOWIA zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej". Drugie szkolenie, które odbędzie się w dniach 6 - 7 października 2007 jest ostatnim momentem na podjęcie decyzji o udziale w cyklu szkoleniowym. Kolejne szkolenia będą bazowały na wiedzy z poprzednich szkoleń.

Wprowadzenie zarządzania jakością w organizacji pozarządowej zapewnia:
• stałą weryfikację prowadzonych działań
• wewnętrzną przejrzystość (na potrzeby pracowników)
• zewnętrzną przejrzystość (wobec klientów)
• określenie wyników działalności
• dalszy rozwój
• konkurencyjność

Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym czy warto wprowadzać zarządzanie jakością we własnej organizacji zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem zawierającym wypowiedzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, które posiadają system zarządzania jakością lub są w trakcie jego wdrażania. Federacja MAZOWIA od 2005 r. zajmuje się tematem zarządzania jakością w organizacji pracy NGO.

Celem cyklu szkoleniowego „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej" jest przygotowanie uczestników do wprowadzenia elementów zarządzania jakością we własnej organizacji. Cykl obejmuje cztery weekendowe szkolenia, każde w wymiarze 16 godz. szkoleniowych. Temat szkolenia - problematyka zarządzania jakością został dopasowany do specyfiki działania organizacji pozarządowych. Szkolenia łączą przekaz niezbędnej wiedzy teoretycznej z ćwiczeniem jej praktycznego zastosowania. Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w cyklu szkoleniowym.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i ekspert z zakresu zarządzania jakością – Mateusz Goliński, posiadający certyfikat Audytora Wiodącego ISO 9001:2000 oraz Audytora Wewnętrznego BS 7799:2002 oraz doświadczenie w realizacji ok. 40 projektów wdrażania systemów zarządzania jakością głównie w przedsiębiorstwach i administracji publicznej

Warunki uczestnictwa

Szkolenia są odpłatne. Opłata za szkolenie wynosi 90 zł.
Wypełnione zgłoszenia proszę przesyłać do 30 września na adres: agnieszka@mazowia.engo.pl

Szkolenia odbywają się w sobotę w godz. 10.30-17.30 i w niedzielę w godz. 9.30-16.30.

Harmonogram cyklu:

I. 14-15.07.2007 – Wprowadzenie do standaryzowanych systemów zarządzania jakością
II. 5-6.10.2007 – Wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania jakością
III. 27-28.10.2007 – Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością w systemie. Ciągłe doskonalenie systemu
IV. 17-18.11. – Wykorzystanie narzędzi zaradzania jakością w systemie. Ciągłe doskonalenie systemu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o szkoleniach prosimy o skontaktowanie się z koordynatorką projektu – Agnieszką Kozaczyńską.

Doświadczenia polskich i niemieckich organizacji nt. wprowadzenia zarządzania jakością w organizacji pozarządowej

Biuro Federacji MAZOWIA
ul. Nowy Świat 49 lok. 308
Tel. (0-22) 551-54-74
E-mail – agnieszka@mazowia.engo.pl
www.mazowia.engo.pl

Załączniki: