null

Zaproszenie na wrześniowe warsztaty PRW

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaproszenie na wrześniowe warsztaty Programu rozwoju współpracy

Jakiej współpracy Warszawy i organizacji społecznych chcemy?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli trzeciego sektora oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy do współtworzenia nowego wieloletniego programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych. Okazją do tego będą wrześniowe warsztaty konsultacyjne, którymi wracamy do wstrzymanych wybuchem pandemii koronawirusa prac nad tym dokumentem.

Terminy warsztatów:

 • 9 września (środa), godz. 17.00 – 20.00 – Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4,
 • 19 września (sobota), godz. 10.00 – 13.00 – Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52,
 • 22 września (wtorek), godz. 17.00 – 20.00 – warsztat on-line

Uchwalony w 2015 roku wieloletni program rozwoju współpracy obowiązuje do końca 2020 roku. Wprowadził wiele pozytywnych zmian, m.in. wzrastały co roku nakłady na dotacje, został uruchomiony generator wniosków, czy wprowadzony przejrzysty systemu oceny ofert. Nowy dokument, który wyznaczy kierunki współpracy Miasta i organizacji społecznych na najbliższe lata chcemy tworzyć z Państwem. Porozmawiać o tym, co się udało, a co nie, o oczekiwaniach, uwagach i pomysłach. Wspólnie odpowiedzieć na pytania: „jak jest?”, a „jak chcielibyśmy by było?” i zaplanować przeprowadzenie tej zmiany.

Pandemia koronawirusa postawiła przed nami też nowe wyzwania. Praca nad wieloletnim programem rozwoju współpracy będzie okazją do stworzenia zapisów, które pomogą w sprostaniu im i lepiej przygotują nas na podobne sytuacje w przyszłości.

Prosimy o aktywny udział w tworzeniu tego dokumentu. Od nas wszystkich zależy, czy pojawią się w nim rozwiązania, których potrzebujemy, które poprawią naszą współpracę i Państwa sytuację, które sprawią, że jeszcze lepiej i efektywniej będziemy wspólnie działać na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Jak wziąć udział w warsztatach?

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w spotkaniu stacjonarnym 9 września może wziąć udział maksymalnie 25 osób, a 19 września 31 osób. W warsztatach on-line może uczestniczyć 30 osób. W związku z tymi ograniczeniami prosimy o przesyłanie potwierdzania obecności na wybranym warsztacie na adres: ngo@um.warszawa.pl. Podczas spotkań stacjonarnych zachowany zostanie reżim sanitarny, zgodny z rządowymi wytycznymi publikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus. W razie zmiany w zasadach, równie warunki spotkania mogą ulec zmianie. W trakcie warsztatów on-line obligatoryjny jest aktywny udział z włączoną kamerką komputerową.

Jeśli nie mogą Państwo wziąć udziału w warsztatach, a chcieliby podzielić się swoimi propozycjami i uwagami odnośnie rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji społecznych, zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularza on-line, a następnie odesłania go na adres: ngo@um.warszawa.pl

Materiały do dyskusji

W ramach dotychczasowych prac nad programem powstały materiały, które mogą być punktem wyjścia do warsztatowych dyskusji. Udostępniamy je Państwu poniżej: 

 • diagnoza współpracy m.st. Warszawy i organizacji społecznych – dokument do pobrania
 • opracowanie wstępnych uwag i pomysłów do programu przekazanych przez biura i dzielnice m.st. Warszawy oraz organizacje – dokument do pobrania
 • opracowanie uwag i pomysłów do programu z warsztatów, które się odbyły podczas Forum Komisji Dialogu Społecznego -  dokument do pobrania
 • streszczenie raportu „Organizacje pozarządowe wobec pandemii” Stowarzyszenia Klon/Jawor opublikowanego w maju 2020 r. – dokument do pobrania

Jak będą przebiegały prace?

W ramach dotychczasowych prac: została przygotowana diagnoza współpracy, odbyły się warsztaty podczas Forum Komisji Dialogu Społecznego, zostały opracowane wstępne uwagi i pomysły do programu przekazane przez biura i dzielnice m.st. Warszawy oraz organizacje, zostało przygotowane streszczenie raportu „Organizacje pozarządowe wobec pandemii”.

Kolejne etapy procesu tworzenia Programu to:

 • wrześniowe warsztaty, podczas których będziemy wspólnie wypracowywać cele, zakres przedmiotowy i sposób realizacji programu
 • w październiku zredagujemy propozycję projektu programu
 • w listopadzie odbędą się konsultacje projektu programu
 • po zakończeniu konsultacji przygotujemy raport. Dokument zostanie uzupełniony bądź skorygowany zgodnie z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych. W następnej kolejności projekt Programu rozwoju współpracy trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.