null

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się 7 lipca (wtorek) br. o godzinie 17:00 w sali nr 2023 na XX piętrze w Pałacu Kultury i Nauki.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się 7 lipca (wtorek) br. o godzinie 17:00 w sali nr 2023 na XX piętrze w Pałacu Kultury i Nauki.

Planowany porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 – druk nr 1953 – B. Funduszy Europejskich.

2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 1955 – B. Działalności Gosp. i Zezwoleń.

3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Powitanie - rozbudowa kadry przewodnickiej dla Warszawy i Mazowsza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1958 -B. Funduszy Europejskich.

4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1959 – B. Funduszy Europejskich.

5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Nowe oblicze pracy socjalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1960 – B. Funduszy Europejskich.

6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Równe szanse - włochowski program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1962 – B. Funduszy Europejskich.

7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – „Pokonać siebie””, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1963 – B. Funduszy Europejskich.

8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „”Dajmy się poznać” – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1964 – B. Funduszy Europejskich.

9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Komputer bez tajemnic – kurs IT dla grupy wiekowej 50+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1965 – B. Funduszy Europejskich.

10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Jeśli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1966 – B. Funduszy Europejskich.

11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywni w pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1967 – B. Funduszy Europejskich.

12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „ADAPTER: adaptacja - terapia - readaptacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1968 – B. Funduszy Europejskich.

13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Żoliborz Młodych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1969 – B. Funduszy Europejskich.

14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1972 – B. Funduszy Europejskich.

15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Polak Zawodowiec”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1973 – B. Funduszy Europejskich.

16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Odnajdziemy wspólne drogi - południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1974 – B. Funduszy Europejskich.

17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywni zawodowo 50+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 1976 – B. Funduszy Europejskich.

18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 1978 – B. Polityki Lokalowej.

19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad podnajmowania lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy i niebędących własnością towarzystw budownictwa społecznego – druk nr 1979 – B. Polityki Lokalowej.
Projekty uchwał zdjęte z porządku poprzedniego posiedzenia Komisji:

1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umów na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej – druk nr 1893.

2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umów na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej – druk nr 1902.

3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umów na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na okres przekraczający rok budżetowy – druk nr 1903.

4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umów na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na okres przekraczający rok budżetowy – druk nr 1904.

5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 1877.