null

Zapraszamy pracujące osoby po 50 roku życia do skorzystania z oferty szkoleń

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje projekt innowacyjny pn. „ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”.

Oferujemy cykl szkoleń indywidualnie dopasowanych do profili uczestników/uczestniczek (trzy dni szkoleniowe) poprzedzony diagnozą kompetencji zawodowych przy użyciu innowacyjnego testu oraz spotkanie z doradcą zawodowym/coachem.

Osoby, które w teście kompetencji zawodowych osiągną wysokie wyniki w zakresie przedsiębiorczości zostaną zaproszone do wzięcia udziału w testowaniu:

NAWIGATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który w prosty i przystępny sposób poprowadzi użytkownika przez proces planowania działalności gospodarczej - od koncepcji po przygotowania biznes planu i zarejestrowania firmy.

Za udział w testowaniu NAWIGATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI osoby testujące otrzymają wynagrodzenie - przed przystąpieniem do testowania osoby te zostaną poproszone o złożenie oferty.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji – dokumencie informującym o zasadach, kryteriach i warunkach przeprowadzenia rekrutacji uczestników do Projektu, który polecamy uwadze wszystkich osób zainteresowanych projektem. 

Warunki uczestnictwa:

  • Osoba jest zatrudniona w przedsiębiorstwie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i spółdzielnie socjalne) z województwa mazowieckiego
  • Zgłoszenia pracownika do projektu dokonuje pracodawca
  • Uczestnik/uczestniczka w dniu przystąpienia do projektu ma ukończone 50 lat.

 

Do udziału w projekcie pracownik jest delegowany przez pracodawcę. Przełożony zgłasza udział pracownika poprzez formularz on-line. Zgłoszenie pracownika przez przełożonego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez pracodawcę oraz pracownika na udział w projekcie.

Po zakończeniu rekrutacji on-line zostanie wybranych 60 uczestników/uczestniczek projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają informację pisemną drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Projektu, wzywającą do czytelnego podpisania i dostarczenia:

Dokumenty do pobrania i więcej informacji znajduje się na stronie.