null

Zadanie dot. strony internetowej - brak środków w II terminie składania ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że z powodu prawie całkowitego rozdysponowania środków finansowych w I terminie, nie będą rozpatrywane oferty złożone w II terminie, tj. do 15 lipca br., na zadanie "Tworzenie lub modernizacja strony internetowej informującej o działaniach własnych podejmowanych przez organizację na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym o działaniach finansowanych lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa".

Informujemy, że z powodu prawie całkowitego rozdysponowania środków finansowych w I terminie, nie będą rozpatrywane oferty złożone w II terminie, tj. do 15 lipca br., na zadanie Tworzenie lub modernizacja strony internetowej informującej o działaniach własnych podejmowanych przez organizację na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym o działaniach finansowanych lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa w ramach otwartego konkursu ofert wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., ogłoszonego zarządzeniem nr 2340/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 roku i zmienionego zarządzeniem nr 2569/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2009 roku i zarządzeniem nr 2765/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2009 roku.

Załączniki: