null

Wysłuchanie publiczne w Sejmie w sprawie nowelizacji ustawy o pożytku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

4 września 2007 roku w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowanie udziałem w wysłuchaniu można zgłaszać do 25 sierpnia 2007 r.

4 września 2007 w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowanie udziałem w wysłuchaniu można zgłaszać do 25 sierpnia 2007 r.

Projekt nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest już po pierwszym czytaniu w sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Na posiedzeniu Komisji podjęto decyzję, aby po wakacjach odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie tego projektu.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się na dzień przed pierwszym, powakacyjnym posiedzeniem Sejmu, czyli we wtorek 4 września 2007 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu, o godz. 11:00.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w wysłuchaniu muszą wypełnić formularz zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy i odesłać go do 25 sierpnia 2007 na adres:

Kancelaria Sejmu
Gabinet Marszałka Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel. +48 (22) 694 10 54
fax +48 (22) 694 19 03.

Na podstawie zgłoszeń zostanie ustalona lista osób, które będą wpuszczone 4 września 2007 do Sali Kolumnowej Sejmu. Od ilości zgłoszeń zależeć będzie także limit czasowy przeznaczony na każde wystąpienie.

Więcej informacji o procedurze wysłuchania publicznego można znaleźć na stronie: http://www.sejm.gov.pl/lobbing/lobbing1.html.

Ogłoszenie o wysłuchaniu publicznym w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk 1810) oraz projekt ustawy znajdują się pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/lobbing/wys_pub.htm.

Załączniki: