null

Wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji społecznych do WRDPP V kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach od 11 maja do 10 czerwca 2020 roku odbyło się głosowanie na przedstawicieli warszawskich organizacji społecznych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W głosowaniu oddano 286 głosów, w tym: 237 głosów ważnych oraz 49 głosów nieważnych. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Warszawy mogła oddać głos na nie więcej niż 12 osób spośród zgłoszonych kandydatek i kandydatów. Uprzejmie informujemy, że przedstawicielami strony społecznej w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji zostali:

 • Monika Chrzczonowicz
 • Anna Gierałtowska
 • Tomasz Harasimowicz
 • Dariusz Jarosiński
 • Piotr Kaliszek
 • Marta Lewandowska
 • Rafał Miłkowski
 • Andrzej Mrowiec
 • Maria Pokój
 • Andrzej Trzeciakowski
 • Bartłomiej Włodkowski
 • Anna Zielińska

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Nazwisko i Imę

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego

Głosy

1

Gierałtowska Anna

ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

103

 

Włodkowski Bartłomiej

ds. edukacji

103

3

Trzeciakowski Andrzej

ds. sportu

94

4

Mrowiec Andrzej

ds. muzyki

92

5

Jarosiński Dariusz

ds. kultury

85

6

Chrzczonowicz  Monika

ds. organizacji wspierających

71

7

Harasimowicz Tomasz

ds. przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS

65

8

Lewandowska Marta

ds. równego traktowania

59

9

Zielińska Anna

ds. ochrony zwierząt

50

10

Kaliszek Piotr

ds. warszawskiej Wisły

42

11

Pokój Maria

ds. poradnictwa specjalistycznego

36

12

Miłkowski Rafał

ds. Lokalnych Systemów Wsparcia oraz placówek wsparcia dziennego

23

13

Suchenek - Maksiak Kamila

ds. bezdomności

22

14

Skorupski Mirosław

ds. rekreacji

21

15

Stawowska-Kliza Jolanta

ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

19

16

Wach Szymon

ds. cyfryzacji

19

17

Kalinowski Wojciech

ds. niepełnosprawności

17

18

Derlacz Piotr

ds. ochrony środowiska

16

19

Kusyk Andrzej

ds. Architektury i planowania przestrzennego

9

20

Zając Wiktor

ds. ochrony dziedzictwa kulturowego

8

21

Kaczkowski Włodzimierz

ds. tańca

7

22

Korzeń Sylwester

ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów

4