null

Współpraca m.st. Warszawy z NGO w liczbach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych danych liczbowych dotyczących współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi:

Otwarte Konkursy Ofert i Małe granty – W latach 2006-2015 przeznaczono łącznie: 1 135 851 191 zł i zrealizowano 22 955 zadań publicznych

Konkurs S3KTORVI edycji Konkursu, 714 zgłoszonych inicjatyw, 28 836 głosów mieszkańców, 76 laureatów nagrody S3KTOR

Lokale - W 2015 roku wynajęto 792 lokale organizacjom pozarządowym co stanowiło 8,8 % zasobów Miasta. Na przestrzeni ostatnich 10 lat udział wynajętych lokali organizacjom pozarządowym wynosił średnio 7,7%  zasobów Miasta.

Zakup usług – Od 2010 roku Miasto przeznaczyło na zakup usług 48 558 359,29

Komisje Dialogu Społecznego – we współpracy z Urzędem m.s.t Warszawy działają  32 KDSy

oraz

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego17 DKDSów

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego – Od 2011 roku, III kadencje.