null

Wsparcie wspólnot i społeczności lokalnych zarówno poprzez mieszkańców jak i organizacje pozarządowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto na różne sposoby wspiera rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych zarówno poprzez mieszkańców jak i organizacje pozarządowe. Każdy kto chce wspólnie z Miastem zrealizować projekt ważny dla swojej okolicy, może złożyć wniosek o inicjatywę lokalną.  Ten nowy instrument wsparcia działań lokalnych polega na pomocy pozafinansowej co oznacza, że Miasto może użyczyć w ramach projektu np. potrzebny sprzęt czy zakupić usługi, nie może jednak bezpośrednio przekazać pieniędzy. Wkładem wnioskodawców może zaś być praca społeczna i wkład rzeczowym. Przyjmowanie wniosków o inicjatywę lokalną odbywa się systematycznie.

Obecnie dla organizacji pozarządowych Centrum Komunikacji Społecznej przeznacza kolejne środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł w trybie tzw. małych grantów na następujące zakresy:

  • Działania na rzecz mniejszości narodowych, upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
    40 000,00 złotych
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
    60 000,00 złotych