null

WRP IV kadencji 2017–2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencja

 

Na podstawie  Zarządzenia nr 1104/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2017 r. została utworzona Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017 - 2020.  

Na podstawie  Zarządzenia nr 449/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020

 

1) Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Paweł Rabiej,

b) Marcin Wojdat,

c) Ewa Kolankiewicz,

d) Tomasz Pactwa,

e) Janusz Samel,

f) Aldona Machnowska-Góra,

g) Katarzyna Łęgiewicz,

h) Magdalena Młochowska,

i)  Olga Pilarska-Siennicka;

2) Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:

a) Renata Niewitecka,

b) Magdalena Roguska,

c) Jarosław Szostakowski;

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) Monika Chrzczonowicz,

b) Anna Gierałtowska,

c) Tomasz Harasimowicz,

d) Dariusz Jarosiński,

e) Piotr Kaliszek,

f) Ewa Kościuch-Manandhar,

g) Marta Lewandowska,

h) Andrzej Mrowiec,

i)  Andrzej Trzeciakowski,

j) Bartłomiej Włodkowski,

k) Ewa Wiśniewska,

l) Anna Zielińska.