null

WRP III kadencji 2015-2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego - III kadencja

 

Na podstawie  Zarządzenia nr 768/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. została utworzona Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015 - 2017.  

W skład WRP III kadencji weszli:

 1. Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
  • Jarosław Jóźwiak
  • Katarzyna Łęgiewicz
  • Tomasz Pactwa
  • Olga Pilarska-Siennicka
  • Janusz Samel
  • Joanna Szwajcowska
  • Marcin Wojdat
 2. Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
  • Anna Rożek
  • Jarosław Szostakowski
  • Małgorzata Żuber-Zielicz
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  • Marek Chodaczyński
  • Paulina Gajownik
  • Anna Gierałtowska
  • Tomasz Harasimowicz
  • Agnieszka Kozłowska
  • Marta Lewandowska
  • Andrzej Mrowiec
  • Marek Ślusarz
  • Andrzej Trzeciakowski
  • Bartłomiej Włodkowski.

 

Załączniki: