null

Wyniki głosowania na przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych do WRDPP VI kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach od 18 września do 9 października 2023 roku odbyło się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

W wyborach wpłynęło 170 formularzy do głosowania, w tym 152 formularze ważne oraz 18 formularzy nieważnych. Formularz był uznawany za ważny, jeżeli zawierał czytelne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji społecznej na dzień złożenia podpisów, a głos był oddany na nie więcej, niż 12 kandydatur. 

Po przeliczeniu ważnych głosów oddanych na poszczególne kandydatury uzyskano następujące wyniki:

Adamska-Dutkiewicz Katarzyna – 51 głosów,

Biraga Sylwester – 30 głosów,

Gierałtowska Anna – 60 głosów,

Harasimowicz Tomasz – 50 głosów,

Hebanowski Witold – 34 głosów,

Jachimiak Rafał – 37 głosów,

Kaliszek Piotr – 47 głosów,

Korzeń Sylwester – 11 głosów,

Mrowiec Andrzej – 52 głosy,

Pokój Maria – 38 głosów,

Smolińska Aleksandra – 44 głosy,

Włodkowski Bartłomiej – 64 głosy,

Zielińska Anna – 45 głosów,

Zieliński Janusz – 12 głosów.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1046/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 roku w skład WRDPP wchodzi dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

W związku z powyższym w skład Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji jako przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wybrani:

Adamska-Dutkiewicz Katarzyna,

Biraga Sylwester,

Gierałtowska Anna,

Harasimowicz Tomasz,

Hebanowski Witold,

Jachimiak Rafał,

Kaliszek Piotr,

Mrowiec Andrzej,

Pokój Maria,

Smolińska Aleksandra,

Włodkowski Bartłomiej,

Zielińska Anna.

Pełny skład WRDPP na lata 2023-2026 zostanie wskazany w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.