null

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wsparcia stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

„Wypracowanie rekomendacji mających na celu wsparcie stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy” to jeden z trzech priorytetów „Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi”. Celem warsztatu jest wspólne stworzenie dokumentu, który pozytywnie wpłynie na naszą współpracę i umożliwi wiele dobrych zmian, m.in. poprawę stabilności organizacji i sytuacji osób w nich zatrudnionych.

Zapraszamy do aktywnego udział w tworzeniu rekomendacji. Proces będzie rozciągnięty w czasie po to, aby można było się w niego włączyć na różnych etapach. Materiał zebrany na warsztacie będzie bazą do badań ankietowych, które skierowane zostaną do warszawskich organizacji na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Wyniki warsztatów i ankiety, wraz z szeregiem analiz, posłużą do przygotowania projektu rekomendacji. Projekt ten skonsultujemy z Państwem podczas kolejnych warsztatów we wrześniu. 

Cały proces rozpoczynamy od warsztatów, których celem jest analiza potrzeb i problemów warszawskich organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia stabilnych warunków zatrudnienia. Posłużą one zdiagnozowaniu głównych wyzwań.

Temat warsztatu: „Czy organizacje pozarządowe tworzą stabilne warunki zatrudnienia? - analiza głównych problemów i wyzwań.”

Termin: 22 lipca 2021 r. godz. 16.30 – 18.30

Forma: online z wykorzystaniem platformy ZOOM, praca w grupach

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w dyskusję, przedstawienia swoich przemyśleń i wniosków związanych z tematem warsztatu. Główne zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniu to:

  1. formy prawne zatrudnienia osób w organizacjach;

  2. ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenie kompetencji członków zespołu; 

  3. budowanie motywacji w zespole i przeciwdziałaniem „wypaleniu zawodowemu”; 

  4. źródła finansowania zatrudnienia w organizacji; 

  5. budowanie potencjału instytucjonalnego organizacji. 

Proszę o zgłaszanie swojego udziału w warsztatach do 20 lipca do godziny 16.00 na adres: ngo@um.warszawa.pl

Wszystkim, którzy się zgłoszą 21 lipca prześlemy link do spotkania.