null

Warsztatami w Zodiaku wróciliśmy do prac nad nowym wieloletnim programem rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

po przerwie spowodowanej wybuchem epidemii COVID-19, w środę 9 września wróciliśmy do prac nad niezwykle ważnym dokumentem, który wyznaczy kierunki rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji społecznych na najbliższe lata. W Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury spotkaliśmy się z przedstawicielami III sektora i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez trzy godziny dyskutowaliśmy o tym, jak wygląda nasze partnerstwo i co chcielibyśmy w nim zmienić. Analizowaliśmy słabe i mocne strony naszej współpracy finansowej i pozafinansowej, efektywność dialogu. Wskazywaliśmy problemy i szukaliśmy najlepszych kierunków działań oraz potrzebnych rozwiązań.

Bardzo dziękuję za niezwykle efektywną i inspirującą pracę uczestnikom pierwszych warsztatów. Równocześnie serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych. Do współtworzenia nowego wieloletniego programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych. Najbliższą okazją do tego będą dwa kolejne spotkania. Pierwsze w sobotę 19 września w Muzeum Warszawskiej Pragi, w godzinach 10.00 – 13.00, a kolejne, warsztaty on-line, we wtorek 22 września w godzinach 17.00 -20.00.

Ze względu na reżim sanitarny proszę o zgłaszanie swojego udziału na adres: ngo@um.warszawa.pl .

Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach przygotowaliśmy formularz, w którym można przesłać swoje uwagi i pomysły. Szczegółowe informacje odnośnie włączenia się w prace nad programem oraz opracowane dotychczas materiały, znajdą Państwo na naszej stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-wrze-niowe-warsztaty-prw

Wszystkie trzy spotkania będą miały taką samą formułę. Wszyscy Państwo będą mogli opowiedzieć o swoich osobistych doświadczeniach, podzielić się swoimi uwagami i pomysłami, wziąć udział w wypracowywaniu celów i rozwiązań.

Podczas pierwszych warsztatów szczególnie silnie wybrzmiał temat pogłębiania partnerstwa i współdecydowania. Dla uczestników ważne było też upowszechnienie małych dotacji  i zwiększenie na nie środków. Kolejnymi poruszanymi tematami były m.in. brak niekomercyjnych przestrzeni, które mogłyby być wykorzystywane do organizacji większych wydarzeń, czy oddawanie prowadzenia instytucji miejskich organizacjom. Podczas kolejnych spotkań każdy może zgłosić kwestie, na których najbardziej mu zależy, co należy zmienić, co trzeba rozwijać i wspólnie możemy zaplanować, jak to zrobić.

Warsztaty prowadzą wybitni specjaliści, wnoszący dodatkowo pespektywę i doświadczenia innych miast: Łukasz Waszak - Łodzi, a Ewa Chromniak - Krakowa. Po pierwszym spotkaniu wierzę, że mimo epidemii i trudnych warunków, wspólnie z Państwem możemy stworzyć dobry i ważny dla nas wszystkich program. Dokument, który pogłębi nasze partnerstwo, ułatwi nasze współdziałanie, wzmocni III sektor i zwiększy efektywność wspólnych działań na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Organizacje społeczne są ważnym i niezbędnym partnerem Miasta w realizacji zadań publicznych. Wspólnie działamy, by Warszawa była przyjaznym dla wszystkich miejscem. Staramy się rozwiązywać problemy i zaspokajać potrzeby jej mieszkańców. W samym 2019 roku, w ramach otwartych konkursów ofert, Miasto przyznało organizacjom pozarządowym ponad 3 tysiące dotacji i jest to tylko jedno z wielu pól współpracy.

Dziś każdy z Państwa może współdecydować o tym, jak będzie wyglądała nasza współpraca w najbliższych latach. Serdecznie zachęcam do skorzystanie z tej szansy.

Na obecnym etapie  wspólne tworzymy propozycje zapisów programu. Na ich podstawie w październiku zredagujemy projekt dokumentu, który w listopadzie zostanie poddany konsultacjom. Wtedy znów zaprosimy Państwa na warsztaty i poprosimy o przesyłanie uwag. Od grudnia rozpoczniemy redakcję ostatecznej wersji programu, która po wymaganych uzgodnieniach, akceptacjach i opiniach w marcu 2021 roku zostanie poddana pod głosowanie Rady m.st. Warszawy. 

Ewa Kolankiewicz

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Zobacz galerię (16 zdjęć)
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM
Warsztaty w Zodiaku. Fot. Grzegorz Kołacz, CKS UM